lunes, 24 de febrero de 2014

CARTA D'ENVIAMENT DE DOCUMENTACIÓ O MERCADERIES

Aquesta carta es realitza una vegada enviada les mercaderies o documentació, per indicar la sortida d'aquests de la seva empresa.
Aquest tipus de cartes comercials serveixen per deixar constància escrita que s'ha produït l'enviament de la documentació de la documentació o les mercaderies sol·licitades.
El nucli del missatge és la comunicació de l'enviament, encara que també s'hi pot afegir alguna referència breu i concreta del producte enviat. A més, s'hi pot oferir l'enviament de més informació o la solució de qualsevol problema que pogués sorgir.
És convenient que el to sigui amable, ja que ens estem adereçant a un client amb el qual anteriorment ja hem mantingut relacions comercials.
EXEMPLE: COMERCIAL BARNA, S.L, escriu a FUESTERIA S.A, comunicant que envia la factura de la comanda del dia 15 de juny del 2014. Data: 14 de juliol del 2014

CARTA D'ENVIAMENT DE DOCUMENTACIÓ O MERCADERIES


COMERCIAL BARNA S.L
C/ Vilanova, 2345
02558 BARCELONA
CIF: B-85425754
938546854
comercialbarnasl@gmail.com
www.comercialbarna.com


FUSTERIA S.A
C/ Major, 34
08439 Tarragona
CIF: A-86542542
Barcelona, 14 de juliol del 2014.
Assumpte: Carta d'enviament de documentació o mercaderies.


Benvolguts senyors,

Us comuniquem que el dia 15 de juny del 2014 us vam enviar els productes sol·licitats.

Els articles els tindreu a la vostra disposició en la data i lloc indicats en l'anterior comanda.Atentament,


Albert García López,
Cap de vendes.

No hay comentarios :

Publicar un comentario